Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ojcze Przedwieczny, dzięki zasługom wcielenia podążajmy za przykładem pokory i posłuszeństwa Maryi, które były dla was tak miłe. Maryjo, moja Matko, naucz mnie słuchać słowa Bożego i mówić je innym. Pomóż mi zawsze mówić Bogu „tak”. Streszczeniem tajemnicy Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie jest modlitwa Anioł Pański

zwiastowanie-najswietszej-maryi-pannie-tajemnice-radosne-rozanca-swietego-bartolome-esteban-murillo

Święto 25 marca

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie

Wysłany przez Boga Ojca Archanioł Gabriel, stawia się przed Maryją, oznajmia Jej plany Boga względem Niej samej. Ma zostać matką Jezusa, matką Boga.

Maryjo, Ty pokazujesz nam, jak w sposób doskonały przyjąć wolę Pana. Przecież miałaś wątpliwości „A skądże mi to … ” … ale miałaś również wiarę, wiarę doskonałą i zaufanie, że jeśli przyjmiesz Jego wolę, będą działy się cuda.

Ile razy my, z obawy przed nieznanym, uciekamy od Bożych planów, ile razy się poddajemy nawet nie spróbując …

Naucz nas zaufania Bogu, naucz jak rozeznać, co jest od Niego, daj odwagę, by pójść za Nim, a będą działy się cuda również w naszym życiu.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nasze serca są pełne dziękczynienia kiedy kontemplujemy wielką miłość Boga, który wybrał Maryję na Matkę Jego Syna. Maryi powierzono misję niesienia naszego Zbawiciela Jezusa. Ona jest pierwszą, która Go zna, kocha Go i ceni Jego święte imię. Dziś Maryja przychodzi, aby powiedzieć każdemu z nas: „Bóg was kocha. Chrystus przyszedł dla was”. Chce nam powiedzieć, że Bóg jest prawdą. On istnieje. W Nim można znaleźć prawdziwe szczęście. Dziękuję Ci Jezu za radość i nadzieję, którymi wypełnisz moje serce przez Maryję.