Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Kiedy Maryja poszła odwiedzić Elżbietę, jej przyjście wywołało cuda łaski. Dziś znowu Maryja nas odwiedza. Jak Elżbieta mówimy: „Jakże się cieszę, że Matka mojego Pana przyszła do mnie”. Jezu, dziękujemy Ci za dzielenie się z nami swoim Boskim Życiem przez Maryję. Dziękujemy Ci, że zdecydowałeś się przyjść do nas przez Maryję. Obyśmy przyjęli Cię i od razu pragnęli dać Cię innym, jak Maryja. Zatem Nawiedzenie świętej Elżbiety jest swoistym dla nas drogowskazem duchowym.

Nawiedzenie Świętej Elżbiety​ | Tajemince radosne różańca świętego

Święto liturgiczne 31 maja

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę… Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie…? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny».

Rozważanie

Maryja napełniona Duchem Świętym i mająca już w sobie Jezusa idzie w góry. Jeżeli my podczas Eucharystii z ufnością odpowiemy Bogu: tak – przyjmuję Cię, niech mi się stanie według słowa Twego, stajemy się jak Maryja niosącymi Boga, Theotokos. To zawsze wzosi na w górę. Obecny w nas Jezus może pozdrawiać tych w których progi wstąpimy. Jesteśmy naczyniem które wnosi Go w życie ludzi do których jesteśmy posłani aby byli poruszeni z radości.

O Matko naszego Pana, skądże nam to że mamy taką łaskę być jak Ty. Skądże nam to, że Ty pierwsza przynosisz nam Jezusa, że Duch Święty napełnia nas dzięki Twojemu nawiedzeniu.

Maryjo mocą Krwi Jezusa pieczętuj w nas łaskę bycia Niosącymi Boga.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Nawiedzenie Świętej Elżbiety​

Ojcze Przedwieczny, dzięki zasługom nawiedzenia, naucz nas podążać za natchnieniem Ducha Świętego, abyśmy umieli nieść Chrystusa naszym braciom i móc wysławiać Cię śpiewem i świętością życia. Maryjo, moja Matko, módl się za mnie, abym naśladując Twoją miłość zabrał Jezusa do mojego bliźniego.