Jak zostać Wojownikiem Maryi?

Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4

Obecność i formacja

Przygotowanie

Braterska rozmowa

Pasowanie na Wojownika Maryi

na ogólnopolskich i regionalnych

spotkaniach organizowanych

przez Wojowników Maryi

uwzględniające wskazówki i zasady

podane przez lidera regionalnego

przed Pasowaniem

podczas kończącego rok formacyjny

spotkania

Etap 5

Już jako Wojownik Maryi

Dalsza formacja we wspólnocie według Kodeksu

Jak zostać wojownikiem Maryi
Jak zostać wojownikiem Maryi