Narodzenie Pana Jezusa

Dziś przybyliśmy, aby oddać cześć naszemu Zbawicielowi w ramionach Jego Matki, jak pasterze Bożego Narodzenia. Naśladując Józefa, staraliśmy się przygotować schronienie, w którym ma zostać złożony. Mamy być tą szopką niegodną Jezusa, ale upiększoną i uświęconą obecnością Maryi. Jezu, gdy Maryja wkracza w nasze życie, narodzisz się w ciszy naszych serc.

Narodzenie Pana Jezusa | Tajemnice radosne różańca świętego

Święto Bożego Narodzenia 25 grudnia

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Pasterze u żłóbka
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

(Łk 2:1-20)

Rozważanie

Jezus przyszedł na świat w ubogiej szopie , ponieważ nie było dla niego miejsca w gospodzie .Zamiast wygód i bogactw otaczała go troska i głęboka miłość Jego rodziców. Radosna nowinę zesłał Anioł Pański pasterzom że dziś narodził im się zbawiciel aby czym prędzej pospieszyli i pokłon dzieciątku złożyli. Maryjo spraw by w naszych rodzinach również zwyciężała otaczająca nas miłość , radość i dobroć na wzór świętej rodziny.

Nadszedł ten czas, ten moment w którym na świat ma przyjść wyczekiwany, upragniony, ukochany przez Maryję Syn Boży. Choć świata nie był gotowy na jego przyjęcie on przyszedł z misją której nikt nigdy wcześniej i później nie mógł sobie nawet wyobrazić – On przyszedł aby nas zbawić.
Uboga stajenka w Betlejem gdzieś na końcu świata stała się świadkiem cudu narodzin jedynego i prawdziwego Boga. Choć warunki w niej panujące nie spełniały żadnych standardów to dzięki Maryi i Józefowi miejsce to stało się prawdziwym domem. Dzięki czułości i miłości rodziców dziecię dostało to co najcenniejsze – Miłość. Nie piękny pałac i bogactwa materialne ale czułe spojrzenia, gesty i troskliwa opieka przepełniona miłością były potrzebne Jezusowi. Maryjo otaczaj opieką wszystkich rodziców i obdarz ich mądrością że najcenniejsze co mogą dać swoim dzieciom to czas spędzony z nimi.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Narodzenie Pana Jezusa

Narodzenie dziecka – to wielka nadzieja dla rodziców. Narodzenie Pana Jezusa – to wielka nadzieja dla całej ludzkości. Ten cud Boga, który jest Czystym Istnieniem i Boskością z natury, przyjmując ludzką naturę, przejmując naszą fizyczność, nasze doświadczenia zmysłowe i wszystkie towarzyszące temu słabości, jest niezwykle powszechnym niedopatrzeniem chrześcijan. Istota transcendentna, która stworzyła wszechświat z niczego, która stworzyła samo życie, która stworzyła ludzi na swój obraz i podobieństwo, postanowiła stać się tym obrazem i podobieństwem.