Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Historia tymczasowego zerwania Świętej Rodziny i odnalezienia Dzieciątka Jezus w Świątyni jest jedynym wglądem, jaki dają nam ewangelie wczesne życie naszego Pana, które wielu teologów określiło jako życie ukryte w Nazarecie. Możemy sobie tylko wyobrazić ból, jaki odczuwali Maryja i Józef tracąc dziecko, o którym wiedzieli, że jest tak drogie – nie tylko ludzki ból jaki odczuwa matka po stracie dziecka, ale głęboką duchową ranę rozstania z obecnością Chrystusa. Historia ta pojawia się zaraz po proroctwie Symeona do Matki Bożej, w którym powiedziano jej, że miecz przeszyje jej serce i rzeczywiście utrata Dzieciątka Jezus na trzy dni jest jednym z Siedmiu Boleści Matki Bożej. Jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa we wszystkim: Jego ucieczka od rodziny przypomina nam o naszym obowiązku opuszczenia domu i rodziny, aby służyć naszemu niebiańskiemu ojcu. Obecność Chrystusa w naszych duszach możemy utracić jedynie przez grzech ciężki, dlatego w okresie Wielkiego Postu starajmy się oczyścić poprzez modlitwę, post i jałmużnę, abyśmy nigdy więcej Go nie stracili.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni | Tajemnice radosne różańca świętego

Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Łk 2,41-50

Rozważanie

Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni jest to tajemnica odnalezienia swojego powołania, wybrania miejsca na ziemi i ustalenia zadań, które Bóg postawił przede mną. Zadanie jest pozornie proste. Jednakże bez głębszej refleksji i Bożej pomocy nie można sobie z tym poradzić. Bez prowadzenia Ducha Świętego nie tylko nie uda się określić mojej misji, ale także sprostać swoim obowiązkom i zadaniom.

Matko Kościoła, naucz mnie przychodzić przed Boże oblicze, przyjmować i pełnić Twoją wolę, także wtedy, gdy jeszcze nie do końca jej nie rozumiem.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Chociaż Jezus w swoim umyśle wielokrotnie odmawiał zgody na słuszne, ale błędne wysiłki rodziców, aby dyktować mu tok myślenia lub ustalać plan swego dzieła na ziemi to jednak pod każdym względem był on zgodny z jego oddaniem się wypełnianiu woli swego Rajskiego Ojca. Z wielkim wdziękiem dostosował się do pragnień swego ziemskiego ojca i zwyczajów jego rodziny w ciele. Nawet jeśli nie mógł się zgodzić to robił wszystko co możliwe, aby się dostosować. Był artystą w kwestii dostosowania swego oddania obowiązkowi do obowiązków lojalności rodzinnej i służby społecznej.