monstrancja królowej polski

W Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku, w Sanktuarium w Rumi, ofiarowane i poświęcone zostało Wotum dziękczynno-błagalne całej wspólnoty Wojowników Maryi, w postaci Monstrancji Maryi Królowej Pokoju.

By stać się Wojownikiem Maryi, konieczne jest przejście przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych oraz, po uprzedniej weryfikacji, przystąpić do uroczystego zawierzenia tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku. Obecny rok formacyjny 2019/2020 zakończy się w czerwcu. Zgodnie z pierwotnym planem uroczystość Pasowania miała odbyć się w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, jednak ze względu na pandemię koronawirusa spotkanie ogólnopolskie stoi obecnie pod znakiem zapytania. Intensywny rozwój wspólnoty Wojowników Maryi przejawiający się rosnącą liczbą grup regionalnych i ich członków oraz licznymi owocami duchowymi otrzymywanymi przez członków ruchu, wywołał w organizatorach spotkania i Pasowania w Rumi oraz w liderach wspólnoty potrzebę złożenia u stóp Maryi Wotum dziękczynnego.

Wotum Wojowników Maryi Monstrancja Królowej Polski
Wotum Wojowników Maryi Monstrancja Królowej Polski
Monstrancja Królowej Polski

Wotum Wojowników Maryi

Wotum Wojowników Maryi jest Monstrancja umożliwiająca adorowanie Pana Jezusa ukrytego w dużej Hostii, nawiązująca do Maryi, Arki Nowego Przymierza, Matki, pod Której Sercem ukryty jest Jezus Chrystus. W następstwie nawiązana została współpraca z fundacją Comunita Regina della Pace, w której funkcjonowanie zaangażowany jest Pan Mariusz Drapikowski, autor m.in. korony i sukienki dla Matki Boskiej na Jasnej Górze, a także korony NMP Wspomożenia Wiernych w Sanktuarium w Rumi. Fundacja ta zaangażowana jest w dzieło budowy 12 Gwiazd w Koronie Maryi, tj. 12 miejsc modlitw o Pokój na świecie. Centra te rozlokowane będą na całym świecie. Obecne funkcjonują już m.in. w Betlejem, Kibeho i Niepokalanowie. Budowane jest też takie miejsce w Medjugorie.

Poza 12 Gwiazdami w Koronie Maryi, w ramach wyżej wymienionej inicjatywy, powstają również Gwiazdy na Płaszczu Maryi, czyli niezliczona ilość miejsc modlitwy o Pokój w różnych krajach, miejscowościach i parafiach. Postanowiono, że również w rumskim Sanktuarium może powstać takie miejsce.

Tym samym, łącząc wątki Wotum dziękczynnego oraz rozmów dotyczących Gwiazd w Koronie i na Płaszczu Maryi, zaplanowano, aby w czerwcu br. podczas uroczystości Pasowania Wojowników Maryi, wprowadzona została do Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi Monstrancja Arki Nowego Przymierza – Maryi Królowej Pokoju oraz że utworzone zostanie miejsce stałej modlitwy o Pokój.

FORMACJA DUCHOWA

Każdy pasowany Wojownik Maryi, zobowiązany jest:

Obecne wydarzenia związane z epidemią koronawirusa, w tym odczuwany przez wiele osób niepokój, dotykające nas ograniczenia w fizycznym udziale w Nabożeństwach i Mszach Świętych, także wielka liczba inicjatyw modlitewnych związanych z zawierzeniem się Maryi i modlitwami w intencji Pokoju i wygaśnięcia pandemii sprawiły, że postanowiono o wcześniejszym przekazaniu Wotum i nadaniu mu charakteru dziękczynno – błagalnego. Dlatego też do ofiarowania Wotum doszło już 9 kwietnia 2020 roku – w Wielki Czwartek.

Monstrancja Królowej Polski Wotum Wojowników Maryi
Monstrancja Królowej Polski Wotum Wojowników Maryi

Oczywiście monstrancja jest jedynie naczyniem liturgicznym, ale ufamy, że adorując Pana Jezusa i wzywając przy tym wstawiennictwa Maryi Królowej Pokoju, a w dalszym kroku tworząc w Sanktuarium miejsce ciągłej modlitwy o Pokój, szybko dojdzie do wygaśnięcia epidemii, a modlący się wierni będą cieszyć się licznymi błogosławieństwami i łaskami, z których już teraz słynie Sanktuarium. Monstrancja będzie nam towarzyszyć w spotkaniach ogólnopolskich i innych ważnych dla Wojowników Maryi wydarzeniach, zaś na co dzień jej „domem” będzie Sanktuarium w Rumi, ponieważ Wspomożycielka Wiernych jest bliska sercu każdego Wojownika. Do słynącego łaskami Obrazu nawiązuje korona oraz niebieskie i czerwone kamienie. Z kolei 12 Gwiazd w koronie Maryi, symbolizowanych jest przez 12 fragmentów meteorytu. Różaniec wokół Hostii wykonany jest zaś z bursztynu, co nawiązuje do pomorskiej lokalizacji Sanktuarium. Liczymy, że Monstrancja Maryi Królowej Pokoju przyczyni się do rozgłaszania chwały naszej Matki oraz jeszcze gorętszej modlitwy o Pokój w naszych sercach i na świecie.

Matka-Boska-Czestochowska

Matka Boska Częstochowska

„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi”

Matka Boska sama wybrała sobie ten tytuł i objawiła się 14 sierpnia 1608 roku włoskiemu jezuicie ojcu Giulio Mancinelliemu, któremu przekazała powyższe słowa.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (również Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej lub Obraz Czarnej Madonny. W tradycji wschodniej częstochowska ikona Matki Bożej lub częstochowska ikona Bogarodzicy; cs. czenstochowskaja ikona Bożyjej Matieri)

Intencję Wotum podsumował podczas aktu ofiarowania ks. Piotr Pączkowski SDB, opiekun duchowy Grupy Regionalnej Wojowników Maryi w Rumi:

Dzisiejszą sytuację dobrze obrazuje refren pewnej piosenki dotyczącej snu Księdza Bosko:
„Pomagaj nam, gdy chmury czarne
wróżby niosą złe i serca trwożą,
Kolumny dwie, jak dwie latarnie
Hostię Najświętszą i Matkę Bożą”.

I ten sen Księdza Bosko spełnia się cały czas na naszych oczach, tu w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Dzisiaj jest dzień szczególny, aby przynieść, pobłogosławić i pokazać dar, dzięki któremu chcemy jeszcze bardziej, tu w Sanktuarium Maryjnym, uwielbiać Tego, który daje się na ołtarzu w każdej Eucharystii, uwielbiać Jezusa Chrystusa przez Maryję i jeszcze bardziej przybliżać się do Żywego Boga.

Źródło: Wojownicy Maryi Rumia-https://www.facebook.com/WMRumia/posts/263779365023748?__tn__=K-R

Jeśli Twiom pragnieniem jest wspomożenie zakupu przedstawionego Wotum Wojowników Maryi, czyli Monstrancji Królowej Polski to prosimy o wpłatę.

TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE DOM ZAKONNY

UL. NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH 1

84-230 RUMIA

NUMER KONTA: 27 8351 0003 0000 0895 2000 0010

KONIECZNIE Z TYTUŁEM: „MONSTRANCJA”