Koronka do Bożego Miłosierdzia jest szczególnym darem Jezusa Chrystusa dla naszych czasów. Roku pańskiego 1935 w Wilnie w dniach 13 i 14 września św. Siostra Faustyna otrzymała wizję anioła zesłanego przez Boga, aby ukarał pewne miasto. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był ubrany w olśniewającą szatę, jego twarz była cudownie jasna, a chmura pod stopami. Z chmury pioruny i błyskawice wystrzeliły w jego ręce; z jego ręki wychodziły i dopiero wtedy uderzały w ziemię. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał uderzyć w ziemię, a w szczególności w pewne miejsce, którego ze słusznych powodów nie potrafię nazwać, zacząłam błagać Anioła, aby wstrzymał się na kilka chwil, a świat zrobi pokutę. Ale moja prośba była niczym w obliczu boskiego gniewu. Odmawiana na zwykłych paciorkach różańca Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą wstawienniczą, która poszerza ofiarowanie Eucharystii, dlatego szczególnie wskazane jest jej używanie po przyjęciu Komunii św. podczas Mszy św. Można ją odmówić w każdym czasie, ale Nasz Pan specjalnie polecił św. Faustynie odmawiać ją w ciągu dziewięciu dni przed świętem Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Następnie dodał: „Przez tę Nowennę udzielę duszom wszelkiej możliwej łaski”. (796)

) W tej samej chwili odczułam w duszy moc łaski Jezusa, która mieszka w mojej duszy. Kiedy uświadomiłam sobie tę łaskę, natychmiast zostałam postawiona przed tronem Boga.

(…) Przyłapałam się na tym, że błagałam Boga za światem słowami słyszanymi wewnętrznie.

Modląc się w ten sposób ujrzałam bezradność Anioła: nie mógł wykonać sprawiedliwej kary jaka słusznie należna była za grzechy. Nigdy wcześniej nie modliłem się z taką wewnętrzną mocą jak wtedy. Słowa, którymi prosiłam Boga brzmią: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Twojego najmilszego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i całego świata; dla Jego bolesnej męki zmiłuj się nad nami.

Nazajutrz rano, kiedy weszłam do kaplicy usłyszałam wewnętrznie te słowa: Za każdym razem, gdy wchodzisz do kaplicy, natychmiast odmawiaj modlitwę, której nauczyłem cię wczoraj.

Gdy odmówiłam modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Ta modlitwa posłuży ukojeniu Mojego gniewu. Będziesz go odmawiała przez dziewięć dni na paciorkach różańca w następujący sposób: Przede wszystkim odmówisz jedno OJCIEC NASZ, jedno Zdrowaś Maryjo i WIERZĘ W BOGA. Następnie na paciorkach OJCA NASZEGO wypowiesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Twojego najmilszego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na paciorkach Zdrowaś Maryjo odmówisz słowa: Dla Jego bolesnej męki zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Na zakończenie trzykrotnie odmówisz te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 474-476).

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronka do Bożego Miłosierdzia


„O, jakie łaski udzielę duszom, które odmówią tę koronkę (…) Zapisz te słowa, córko Moja. Mów światu o Moim miłosierdziu. niech cała ludzkość pozna niezgłębione miłosierdzie Moje. To znak na czasy ostateczne. potem nadejdzie dzień sprawiedliwości. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego. niech korzystają z Krwi i Wody, które dla nich wytrysnęły” (Dz. 848).

Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy będą żałować, słysząc ich słowa, gdy będą mówić o Moim niezgłębionym miłosierdziu, o miłosierdziu, jakie mam dla nich w Sercu Moim. Kapłanom, którzy głoszą i wysławiają Moje miłosierdzie, dam cudowną moc; Namaszczę ich słowa i dotknę serc tych, do których przemawiają” (Dz. 1521).

Odtąd niemal bez przerwy odmawiała tę formę modlitwy ofiarowując ją szczególnie za umierających.

W kolejnych objawieniach Pan dał jasno do zrozumienia, że Koronka jest nie tylko dla niej, ale dla całego świata. Do jego recytacji dołączył też niezwykłe obietnice.

Zachęć dusze do odmawiania Koronki, którą wam dałem.

Obietnice łaski i miłosierdzia dla umierających

Z przyjemnością spełniam wszystko, o co proszą Mnie dusze, odmawiając tę koronkę. Gdy powiedzą to zatwardziali grzesznicy, napełnię ich dusze pokojem, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla pożytku dusz strapionych; gdy dusza widzi i uświadamia sobie wagę swoich grzechów, gdy cała otchłań nędzy, w której się pogrążyła, wyłania się jej przed oczyma, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech rzuci się w ramiona miłosierdzia Mojego, jak dziecko w ramiona ukochanej matki (…). Powiedz im, żeby żadna dusza, która wzywała Mojego miłosierdzia, nie zawiodła się ani nie zawstydziła się. Szczególnie raduję się duszą, która zaufała mojej dobroci. Napisz, że gdy będą odmawiać tę koronkę wobec konających, stanę między Ojcem moim a umierającym nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako miłosierny Zbawiciel” (Dz. 1541).

Pragnę, aby to miłosierdzie spłynęło przez twoje serce na cały świat. Niech nikt, kto się do Ciebie zbliża, nie odchodzi bez tej ufności w miłosierdzie Moje, którego tak gorąco pragnę dla dusz. Módl się ile możesz za umierających. Swoimi błaganiami uproś im ufność w Moje miłosierdzie, bo ufności najbardziej potrzebują, a najmniej mają” (Dz. 1777).

Miłosierdzie Boże dotyka czasami grzesznika w ostatniej chwili w sposób cudowny i tajemniczy. Na zewnątrz wydaje się, że wszystko zostało stracone, ale tak nie jest. Dusza, rozświetlona promieniem potężnej Bożej łaski końcowej zwraca się w ostatniej chwili do Boga z taką mocą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga przebaczenie grzechów i odpuszczenie kar, a na zewnątrz nie wykazuje żadnego znaku albo ze skruchy, albo ze skruchy, ponieważ dusze (na tym etapie) nie reagują już na rzeczy zewnętrzne. O, jak niezrozumiałe jest miłosierdzie Boże! Są też dusze, które dobrowolnie i świadomie odrzucają i pogardzają tą łaską! Chociaż człowiek jest w stanie śmierci miłosierny Bóg daje duszy tę wewnętrzną żywą chwilę, aby jeśli dusza zechce miała możliwość powrotu do Boga. Ale czasami zatwardziałość dusz jest tak wielka, że świadomie wybierają piekło. czynią bezużytecznymi wszystkie modlitwy jakie inne dusze za nich zanoszą do Boga, a nawet wysiłki samego Boga…” (Dz. 1698).

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Pragnę, aby to miłosierdzie spłynęło przez twoje serce na cały świat. Niech nikt, kto się do Ciebie zbliża, nie odchodzi bez tej ufności w miłosierdzie Moje, którego tak gorąco pragnę dla dusz. Módl się ile możesz za umierających. Swoimi błaganiami uproś im ufność w Moje miłosierdzie, bo ufności najbardziej potrzebują, a najmniej mają” (Dz. 1777).

Miłosierdzie Boże dotyka czasami grzesznika w ostatniej chwili w sposób cudowny i tajemniczy. Na zewnątrz wydaje się, że wszystko zostało stracone, ale tak nie jest. Dusza, rozświetlona promieniem potężnej Bożej łaski końcowej zwraca się w ostatniej chwili do Boga z taką mocą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga przebaczenie grzechów i odpuszczenie kar, a na zewnątrz nie wykazuje żadnego znaku albo ze skruchy, albo ze skruchy, ponieważ dusze (na tym etapie) nie reagują już na rzeczy zewnętrzne. O, jak niezrozumiałe jest miłosierdzie Boże! Są też dusze, które dobrowolnie i świadomie odrzucają i pogardzają tą łaską! Chociaż człowiek jest w stanie śmierci miłosierny Bóg daje duszy tę wewnętrzną żywą chwilę, aby jeśli dusza zechce miała możliwość powrotu do Boga. Ale czasami zatwardziałość dusz jest tak wielka, że świadomie wybierają piekło. czynią bezużytecznymi wszystkie modlitwy jakie inne dusze za nich zanoszą do Boga, a nawet wysiłki samego Boga…” (Dz. 1698).

Pan Jezus powiedział także do siostry Faustyny „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Kto ją odmówi, w godzinę śmierci dostąpi wielkiego miłosierdzia. Kapłani będą polecać ją grzesznikom jako ostatnią nadzieję na zbawienie. Nawet gdyby był grzesznik najbardziej zatwardziały, gdyby tylko raz odmówił tę koronkę, dostąpiłby łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby cały świat poznał nieskończone miłosierdzie Moje. duszom, które ufają w miłosierdzie Moje, pragnę udzielić łask niewyobrażalnych” (Dz.687)

Przez Koronkę otrzymasz wszystko, jeśli to, o co prosisz, jest zgodne z Moją wolą. (1731).

Odmawiana na zwykłych paciorkach różańca Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą wstawienniczą, która poszerza ofiarowanie Eucharystii dlatego szczególnie wskazane jest jej używanie po przyjęciu Komunii św. podczas Mszy św. Można ją odmówić w każdym czasie, ale Nasz Pan specjalnie polecił św. Faustynie odmawiać ją w ciągu dziewięciu dni przed świętem Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Następnie dodał: „Przez tę Nowennę (Koronkę) udzielę duszom wszelkiej możliwej łaski”. (796)

Mów światu o Moim miłosierdziu; niech cała ludzkość pozna niezgłębione miłosierdzie Moje. To znak na czasy ostateczne; potem nadejdzie dzień sprawiedliwości. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego; niech korzystają z Krwi i Wody, które dla nich wytrysnęły”.

Koronka do Bożego Miłosierdzia – jak ją odmawiać?

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego jest wspaniałym sposobem wejścia w obfite Miłosierdzie Boże. Zajmuje to tylko kilka minut i można się modlić prawie wszędzie. Używając różańca, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby ofiarować tę wspaniałą modlitwę. Szczególnie dobrze jest odmawiać go o godzinie trzeciej.

  • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

  • 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

  • 1x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  • 1x Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

  • 1x Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Następnie 10x Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. W ten sposób robimy 5x, aż dojdziemy do końca różańca.

  • Na zakończenie: 3x Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 3X O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie. 3X Jezu, ufam Tobie.

  • Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Opcjonalna modlitwa końcowa

Wieczny Boże, w którym Miłosierdzie jest nieskończone, a skarbnica współczucia niewyczerpana. Wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas swoje Miłosierdzie, abyśmy w chwilach trudnych nie rozpaczali ani nie popadali w przygnębienie, ale z wielką ufnością poddawali się Twojej Świętej Woli, która jest Miłością i Miłosierdziem samym. Amen.

Podobnie wypada odmawianie Koronki podczas „Godziny Wielkiego Miłosierdzia” – o godzinie piętnastej przypominając czas śmierci Chrystusa na krzyżu. W objawieniach skierowanych do św. Faustyny Pan nasz prosił o szczególną pamięć o Swojej Męce w tej godzinie.

Stań się częścią tego wielkiego tłumu w dzisiejszym świecie – chwaląc Boga za Jego wielkie i obfite miłosierdzie! Bóg zabiega o nas, tęskni za nami, naszą ufnością i naszą wiarą. Jak ukochana osoba w naszym życiu, która po prostu chce być blisko, Bóg chce, abyśmy byli blisko Niego. Nawet jeśli nie znasz Boga, Bóg zna ciebie i kocha cię. Nie wahaj się odpowiedzieć na Jego miłość, On po prostu chce wylać na ciebie Swoje miłosierdzie.

Fakultatywnie: Litania do Miłosierdzia Bożego św. Siostry Faustyny.

Opcjonalnie: Modlitwa o 3 nad ranem.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (odmawiana w dowolnym czasie, zwłaszcza Wielki Piątek – Niedziela Miłosierdzia Bożego).

Koronka do Bożego Miłosierdzia