Odmawiając Puklerz Świętego Patryka uwalniamy się od wszelkiego rodzaju zniewoleń oraz gnębienia duchowego chociażby przez duchy nieczyste. Jest to modlitwa, którą powinniśmy odmawiać z odpowiednią gestykulacją pozwalającą głębiej wejść w modlitwę. Zalecane jest aby każdy dzień rozpoczynać tą modlitwą by powierzyć nadchodzący dzień opiece Ducha Świętego. Nie zaszkodzi także by również zakończyć dzień tą modlitwą.

Puklerz Świętego Patryka

Modlitwa – Puklerz Świętego Patryka

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Zakładam dziś na siebie
potężną moc wezwania Imienia Trójcy,
moc wiary w Trzy Osoby,
moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.

Zakładam dziś na siebie
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.

Zakładam dziś na siebie
moc miłości cherubinów,
moc posłuszeństwa aniołów,
moc posługi archaniołów,

moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
moc modlitwy patriarchów,
moc nauki apostołów,
moc wiary wyznawców,
moc niewinności dziewic,
moc obecności w rzeczach małych i wielkich,
moc uczynków ludzi prawych,
moc Ducha Słowa odwiecznego.

Zakładam dziś na siebie
moc Niebios,
tajemnicę wschodu,
światłość słońca,
blask księżyca,
splendor ognia,
szybkość błyskawicy,
chyżość wiatru,
głębiny morza,
stabilność ziemi,
twardość skały.

Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Powstaję dzisiaj
Bożą mocą, która mnie prowadzi,
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrością, która mi przewodzi,
Bożym okiem, które na mnie patrzy,
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,
Bożym Słowem, które do mnie przemawia,
Bożą ręką, która mnie strzeże,
Bożą drogą, która ścieli się przede mną,
Bożą tarczą, która mnie osłania,
Bożymi zastępami, które mnie bronią
Przed zasadzkami złego,
Przed kuszeniem do złego,
Przed każdym, kto źle mi życzy
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te moce:
Stańcie pomiędzy mną a złem!
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,
Co zagraża memu ciału i duszy,
Przeciwko zawołaniom fałszywych proroków,
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretyków,
Przeciwko występkom bałwochwalstwa,
Przeciwko matrixowi komercji,
Przeciwko intrygom i kłamstwu,
Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych,
Przeciwko pyszałkom i głupcom,
Przeciwko przeklinającym obraz tej Ziemi,
Przeciwko obłudzie wzniosłości ust przewrotnych,
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś
Od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia.
Chroń mnie, póki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.

Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, kiedy tworzę,
Chrystus, kiedy biegnę,
Chrystus, kiedy się kładę,
Chrystus, kiedy siadam,
Chrystus, gdy powstaję!

Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy,
Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś moim jedynym lekarzem.

Powstaję dzisiaj
potężną mocą wezwania Imienia Trójcy,
mocą wiary w Trzy Osoby,
mocą wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.

Amen.

Historia

Puklerz świętego Patryka jako modlitwa była stosowana przez wieki i pozostaje popularna do dziś. Myślimy, że zgodzisz się, że jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Przypisywana jest ona jednemu z najbardziej ukochanych świętych patronów Irlandii. Zgodnie z tradycją św. Patryk napisał go w 433 r. n.e. dla boskiej ochrony zanim z powodzeniem nawrócił irlandzkiego króla Leoghaire’a i jego poddanych z pogaństwa na chrześcijaństwo.

Niektórzy kwestionują, czy rzeczywiście napisał go św. Patryk, czy też ktoś inny napisał go wiele lat później i został przypisany św. Patrykowi. Jednak przez wieki łączono go z jego imieniem i posługą. W każdym razie ta modlitwa z pewnością odzwierciedla ducha, z jakim św. Patryk sprowadził naszą wiarę do Irlandii! Napierśnik (częścć zbroi noszonej w bitwie) św. Patryka, znany również jako The Lorica of Saint Patrick był na tyle popularny, że zainspirował również hymn oparty na tym tekście. Ta modlitwa została również nazwana Krzykiem Jelenia.

Duchowość św. Patryka przebija się przez liryczne słowa tej starej irlandzkiej modlitwy. Dzięki temu czytelnik Modlitwy św. Patryka nie ma wątpliwości co do swojej głębokiej wiary i silnej wiary w walkę dobra ze złem. Patrick wierzy, że zło można zwalczać jedynie prosząc Boga o pomoc i ochronę.

Legenda mówi się, że modlitwa zamieniła św. Patryka i jego zwolenników w jelenie gdy pewnego ranka ścigali ich ludzie króla — stąd tytuł „Krzyk jelenia”. Jednak jest również nazywany Lorica św. Patryka – lorica jest rodzajem modlitwy ochronnej (dosłownie oznaczającej „napierśnik”), która była popularna w krajach celtyckich. Od tego czasu zawsze była używana nie tylko jako modlitwa poranna, ale jako modlitwa obronna.

Jest często śpiewana podczas obchodów święta św. Patryka 17 marca lub w pobliżu, a także w Niedzielę Trójcy Świętej.

Św. Patryk

Św. Patryk znany również jako św. Patryk Irlandii był patronem Irlandii i jednym z najbardziej znanych świętych w świecie chrześcijańskim. Urodził się w Wielkiej Brytanii pod koniec IV wieku i mówi się, że jako nastolatek został schwytany przez irlandzkich najeźdźców i zabrany do Irlandii jako niewolnik. Podczas pobytu w Irlandii pracował jako pasterz i podobno miał wizję, w której Bóg kazał mu uciec i wrócić do Wielkiej Brytanii. Po ucieczce studiował kapłaństwo, a później został wysłany z powrotem do Irlandii jako biskup, którego zadaniem było nawrócenie Irlandczyków na chrześcijaństwo.

Św. Patrykowi przypisuje się nawrócenie Irlandczyków na chrześcijaństwo i jest pamiętany z tego, że użył trójlistnej koniczyny do wyjaśnienia Irlandczykom Trójcy Świętej. Mówi się również, że wypędził węże z Irlandii chociaż jest to prawdopodobnie metafora jego nawrócenia pogańskich Irlandczyków na chrześcijaństwo.

Dzień św. Patryka, obchodzony 17 marca, jest świętem ku czci życia i dziedzictwa św. Patryka. To dzień parad, zielonych ubrań i specjalnych potraw, zwłaszcza peklowanej wołowiny i kapusty. W Irlandii jest to uroczyste święto religijne, podczas gdy w innych częściach świata stało się świętem irlandzkiego dziedzictwa i kultury.

Św. Patryk jest znany ze swojej pracy misyjnej w Irlandii oraz z zakładania klasztorów, szkół i kościołów w całym kraju. Jest również pamiętany za użycie koniczyny jako symbolu Trójcy Świętej oraz za „Confessio”, duchową autobiografię, w której zastanawia się nad swoim życiem i misją w Irlandii.

Św. Patryk jest pamiętany ze względu na swoją odwagę i rolę, jaką odegrał w szerzeniu ewangelii, a jego życie i dziedzictwo nadal inspirują ludzi. Pomimo wyzwań, z jakimi się borykał, w tym sprzeciwu ze strony pogańskich przywódców, św. Patryk pozostał niezachwiany w swojej wierze i oddany głoszeniu przesłania Bożej miłości ludowi Irlandii.

Puklerz Świętego Patryka