Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Co roku nadchodzi dzień, w którym wielu chrześcijan na całym świecie obchodzi zmartwychwstanie ukrzyżowanego Syna Bożego. Konsekwencje zmartwychwstania są niezliczone i mogą być rozważane przez resztę naszego życia bez obawy, że nadejdzie koniec tego co znaczyło i oznacza zmartwychwstanie Jezusa. Zmartwychwstanie Jezusa znajduje się w samym centrum orędzia głoszonego przez Jego uczniów. Dla uczniów głoszenie chrześcijaństwa oznaczało przede wszystkim głoszenie zmartwychwstania. Apostoł Paweł bardzo jasno wyraził się w tej kwestii pisząc do kościoła w Koryncie. Paweł nie tylko skupił się na wartości zmartwychwstania dla wierzących, ale także podkreślił, jak wyglądałoby chrześcijaństwo bez tego wydarzenia. Według Pawła, gdyby Chrystus nie powstał z martwych nasze grzechy nie zostałyby przebaczone (1 Kor. 15:17). Podobnie argumentował, że wiara chrześcijańska byłaby daremna (w. 13) i że nad wszystkimi innymi powinniśmy się litować (w. 19). Trudno sobie wyobrazić mocniejsze stwierdzenie dotyczące wagi tego wydarzenia.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Wielka Niedziela

Zmartwychwstanie
Gdy skończył się szabat, Maria z Magdali wraz z Salome i Marią—matką Jakuba, zakupiły wonne zioła, pragnąc namaścić nimi ciało Jezusa. Wczesnym rankiem, gdy tylko wzeszło słońce, udały się do grobu. Po drodze zastanawiały się, jak sobie poradzą z głazem zamykającym wejście. Gdy jednak przybyły na miejsce, zauważyły, że potężny kamień został przesunięty i wejście do grobu jest otwarte.  Weszły więc do środka i ujrzały młodzieńca w białej szacie, siedzącego po prawej stronie. A ponieważ bardzo się przestraszyły, rzekł on do nich:

—Nie bójcie się! Czy szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany? Nie ma Go tutaj. Powstał z martwych! Spójrzcie, oto miejsce, gdzie leżało Jego ciało. Idźcie teraz i powiedzcie Piotrowi oraz pozostałym uczniom: „Jezus oczekuje was w Galilei i tam właśnie was spotka, tak jak zapowiedział przed śmiercią”.

Drżąc ze strachu, kobiety uciekły od grobu i w oszołomieniu nikomu nie powiedziały ani słowa.

Jezus ukazuje się uczniom
Zmartwychwstały Jezus po raz pierwszy ukazał się w niedzielę rano. Najpierw ujrzała Go Maria z Magdali—ta sama, z której wypędził siedem demonów. Odnalazła zapłakanych, pogrążonych w smutku uczniów i powiedziała im, że widziała Jezusa i że On żyje. Oni jednak nie uwierzyli jej.

Tego samego dnia Jezus ukazał się także dwóm innym uczniom, będącym w drodze. Z początku nie poznali Go, gdyż zmienił swój wygląd. Gdy jednak zrozumieli, kim jest, wrócili, aby powiadomić o tym pozostałych. Nadal jednak nikt nie chciał w to uwierzyć. Następnie Jezus ukazał się jedenastu uczniom, gdy razem jedli posiłek, i wypominał im ich niewiarę oraz upór, bo nie chcieli uwierzyć świadkom Jego zmartwychwstania.

Potem rzekł do nich:

—Idźcie na cały świat i przekazujcie wszystkim dobrą nowinę. Ci, którzy uwierzą i dadzą się ochrzcić, zostaną zbawieni, a ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Wierzący, mocą mojego autorytetu, będą wypędzać demony i mówić nowymi językami. Będą nawet mogli brać do rąk węże, a jeśli wypiją coś trującego, nic im się nie stanie. Będą też mogli uzdrawiać chorych, kładąc na nich ręce.

Gdy Jezus skończył z nimi rozmawiać, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Uczniowie zaś wyruszyli, by wszędzie głosić dobrą nowinę. A Pan współdziałał z nimi i poprzez cuda potwierdzał, że to, co mówią, jest prawdą.

Ewangelia według św. Marka 16

Rozważanie

„Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” Mk 16,9-18

Jezus Chrystus zmartwychwstaje i okazuje nam swoje oblicze, które zmienia nasze życie i czasem przewraca je o 180 stopni a to wszystko po to, żebyśmy podążali drogą zbawienia. Z szacunku do naszej wolności przychodzi do nas w subtelny i delikatny sposób. Nie narzuca się, a Jego przyjście nas niezniewala. A czy Ty przyjąłeś Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa do swojego serca tak, że tą wiadomością chcesz dzielić się z innymi?

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest kamieniem węgielnym naszej chrześcijańskiej wiary. To wydarzenie, które miało miejsce prawie dwa tysiące lat temu jest najlepiej potwierdzonym faktem w historii i doświadczeniu ludzkości. Zmartwychwstanie Chrystusa zostało przepowiedziane w Starym Testamencie i przez samego Chrystusa. W ciągu czterdziestu dni po zmartwychwstaniu Jezus pokazał, że żyje z martwych dzięki „wielu nieomylnym dowodom”.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem przesłania Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy do dnia dzisiejszego. Wskrzeszając z martwych Jezus Chrystus pokazał, że oczyścił naszą przeszłość z winy i jest w stanie pomóc nam w naszym obecnym życiu. Jego zmartwychwstanie zapewnia nas, że nasza przyszłość jest bezpieczna. Bez zmartwychwstania Chrystusa nie mielibyśmy zbawienia od grzechu i brak nadziei na nasze przyszłe zmartwychwstanie.

Pusty grób jest dowodem boskości Chrystusa. Gwarantuje przyszłe zmartwychwstanie wierzących. Zmartwychwstanie Chrystusa również dzisiaj zapewnia wierzącym moc duchową. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w ciele jest dowodem na to, że Bóg pewnego dnia osądzi świat w sprawiedliwości tak jak i nas samych.

Gdybyś usłyszał(a) tę historię po raz pierwszy, pomyślałbyś, że niektóre z ostatnich słów Jezusa brzmiałyby: „Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?” Zamiast tego, zaledwie kilka dni później, kobiety, które słyszały, jak wypowiadał to przerażające zdanie, słyszały, jak mówi: „Nie bój się”.

Na tym świecie jest milion powodów, by się bać. Kiedy o tym myślisz, jest tylko jeden powód, żeby tego nie robić.

Jezus żyje.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Pogląd Nowego Testamentu na znaczenie zmartwychwstania i jego skutki powinien również zachęcać wierzących do zaznajomienia się z jego historycznymi i praktycznymi zastosowaniami. Jej historyczne dowody uzasadniają twierdzenia chrześcijanina w prawdziwym świecie i ujawniają działanie Boga. Tak więc dla chrześcijanina zmartwychwstanie jest czymś więcej niż tylko wydarzeniem historycznym, które akceptuje się ze względów racjonalnych lub historycznych. Na tym się nie kończy. Praktyczne efekty tego fundamentalnego założenia są liczne i obejmują praktycznie każdy aspekt teologii jak również codzienne aspekty życia wierzącego.