Zesłanie Ducha Świętego

Dla chrześcijan Pięćdziesiątnica jest świętem, w którym upamiętniamy zejście Ducha Świętego na pierwszych naśladowców Jezusa. Przed wydarzeniami z pierwszej Pięćdziesiątnicy, która nastąpiła kilka tygodni po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, byli naśladowcy Jezusa, ale nie było ruchu, który można by nazwać „kościołem”. Zatem z historycznego punktu widzenia dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem, w którym powstał kościół. Odnosi się to również z duchowego punktu widzenia, ponieważ Duch Święty ożywia Kościół. Tak więc Pięćdziesiątnica jest dniem narodzin kościoła.

Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna różańca świętego

W 50 dzień od dnia Zmartwychwstania Chrystusa

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden] i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co to ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» – drwili inni.

Dz, 2, 1-13

Rozważanie

Apostołowie byli zwykłymi ludźmi i jak czytamy w Dziejach Apostolskich „kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Była z nimi też Maryja.” Nie wiedzieli co mają robić, byli pełni obaw, także o swoje życie. Po otrzymaniu Ducha Świętego wyszli i głosili Ewangelię. Poślę mojego Ducha, by towarzyszył ci na wszystkich drogach. Chcę aby On oświecał twoje myśli i obdarował cię rozumem , radą i umiejętnością. Otwórz swe serce na jego działanie. Żeby Duch Święty nas napełnił to musimy mieć czystą, pustą głowę i serce, a my zazwyczaj na wszystkim się znamy i wszystko potrafimy ocenić. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i pozwólmy mu zmieniać nasze życie.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Zesłanie Ducha Świętego

Co właściwie wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?

To wydarzenie jest zapisane w księdze Nowego Testamentu znanej jako Dzieje Apostołów. Rozdział 2 zaczyna się: „A kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, [pierwsi naśladowcy Jezusa] byli wszyscy razem na jednym miejscu” (2: 1). Nagle z nieba dobiegł dźwięk, podobny do silnego wiatru, który wypełnił dom, w którym zgromadzili się ludzie. Coś jak języki ognia spoczywało na ich głowach. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dał im zdolność mówienia” (2: 4).

Języki, którymi posługiwali się pierwsi chrześcijanie były zrozumiałe (nie obcego świata) i słyszały je tysiące żydowskich pielgrzymów, którzy przybyli do Jerozolimy, aby świętować Szawuot. Treść cudownych orędzi miała związek z potężnymi dziełami Boga (2:11). Wielu, którzy słyszeli te orędzia w swoim własnym języku było zdumionych chociaż inni myśleli, że chrześcijanie są po prostu pijani (2:12).

W pewnym momencie Piotr, jeden z czołowych naśladowców Jezusa wstał i wygłosił swoje pierwsze kazanie. Zinterpretował wydarzenia tamtego poranka w świetle proroctwa hebrajskiego proroka Joela. W tym tekście Bóg obiecał wylać swojego Ducha na wszelkie ciało umożliwiając różnorodnym ludziom korzystanie z boskiej mocy. Byłby to znak nadchodzącego „dnia Pańskiego” (Dz 2: 16-21; Joela 2: 28-32).

Piotr wyjaśnił dalej, że Jezus został wskrzeszony i wylał Ducha wypełniając Bożą obietnicę przez Joela (2: 32-33). Kiedy tłum zapytał co mają zrobić Piotr zachęcił ich, aby odwrócili swoje życie i przyjęli chrzest w imię Jezusa. Wtedy otrzymają przebaczenie i dar Ducha Świętego (2: 37-39). Dzieje Apostolskie donoszą, że tego dnia do kościoła dodano około 3000 osób (2:41). Niezła odpowiedź na pierwsze kazanie Piotra!