Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Jaka może być większa chwała za całe życie poświęcenia i bezkompromisowego postanowienia wobec woli Bożej, niż uznanie na zawsze tego, czego dokonała Najświętsza Matka będąc ukoronowaną przez swojego Boskiego Syna i Ojca Niebieskiego z pomocą Ducha Świętego, Jej boskiego Małżonka. Jest to dla nas lekcja, że rzeczywiście na końcu tego światowego tunelu jest światło, światło z Uszczęśliwiającej Wizji, osiągalne tylko dzięki dobrowolnemu i miłosnemu przyleganiu do woli Wszechmocnego Boga, ponieważ jest ona Niewiastą Apokalipsy z koroną z dwunastu gwiazd.

Ukoronowanie Maryi ma Królową nieba i ziemi

Święto liturgiczne 22 sierpnia

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Łk 1, 41 – 43 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

Rz 5, 16 – 17 Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

2 Tm 2, 11 – 12 Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy.

Ap 12, 1 Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ps 45, 11 – 16 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha […] Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! […] Możni narodów szukają twych względów. Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie. Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla.

Rozważanie

W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty, które tę prawdę zawierają. W Księdze Rodzaju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża. Święty Łukasz w Ewangelii pisze, że Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” – a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Jak podaje Święty Łukasz: sama Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”. W Apokalipsie czytamy: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” – tą Niewiastą, jest właśnie Maryja. Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową nieba i ziemi. Maryja jako Królowa nadal jest matką. Zawsze możemy zwrócić się do Niej, a Ona nasze sprawy troskliwie przedstawi Synowi. Pamiętajmy, że droga do Jezusa jest pewniejsza, gdy wiedzie przez Maryję.

Zapytajmy siebie dzisiaj:
– jakie miejsce zajmuje Maryja w moim życiu?
– czy jest dla mnie Matką i Królową?
– czy jestem gotów iść przez życie z Maryją?

Maryjo pragniemy ukoronować Cię w swoim sercu. Bardziej miłością niż złotem szlachetnymi kamieniami. Bardziej dobrymi czynami niż więdnącymi kwiatami. Ukoronować to znaczy wywyższyć, dać pierwszeństwo naprawdę, a nie na pokaz.

 

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Czy możesz sobie wyobrazić wszystkich aniołów i świętych w Niebie radujących się z przybycia swojej Królowej ?! Czy możesz sobie wyobrazić uczucie, jakie matka i syn mieli podczas ich cielesnego zjednoczenia – w końcu razem na zawsze ?!

Wszyscy, którzy cieszymy się życiem wiecznym, zostaną ukoronowani przez Jej Syna Jezusa Chrystusa, ale nie jako Królowa Nieba. Tak, Maryja jest naszą jedyną chlubą. Pokazuje nam, co ostatecznie stanie się z nami wszystkimi w różnym stopniu. Wszyscy wybrani powstaną z martwych i zostaną wzięci do Nieba z ciałem i duszą, aby otrzymać wieczną chwałę. Tutaj możemy spojrzeć na Matkę Bożą, która cieszy się pierwszymi owocami odkupieńczego aktu naszego Pana – pokornie stworzoną istotę, która została wywyższona w szczególny sposób przez Boga dzięki współpracy z wolą Bożą i Nim. Pokora we wszystkim.