Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Święto 15 sierpnia

Dzisiaj katolicy i wielu innych chrześcijan obchodzi święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To ważne święto przypomina duchowe i fizyczne opuszczenie ziemi przez matkę Jezusa Chrystusa, kiedy zarówno jej dusza, jak i jej ciało zostały zabrane przed oblicze Boga.

Czcigodny Papież Pius XII potwierdził to przekonanie o Maryi Dziewicy jako odwiecznej nauce Kościoła, definiując ją formalnie jako dogmat wiary katolickiej w 1950 r., Wzywając papieską nieomylność do głoszenia: „że Niepokalana Matka Boga, zawsze Dziewica Maria, po ukończeniu swego ziemskiego życia, została wzięta z ciałem i duszą do chwały niebieskiej ”.

Jego Konstytucja Apostolska „Munificentissimus Deus” (Najdroższy Bóg), która określiła dogmat zawierał relacje Papieża o wielu długoletnich tradycjach, zgodnie z którymi Kościół celebrował Wniebowzięcie w całej swojej historii.

Konstytucja przytoczyła także świadectwa ojców wczesnego Kościoła na ten temat i opisała historię refleksji teologicznej na temat wielu fragmentów biblijnych, które są postrzegane jako wskazujące na to, że Maryja została wzięta do nieba po śmierci.

Rozważanie

Cóż za cudny pomyśl miał Bóg, najpierw posyłając Swego Syna na ziemię przez Niepokalaną Maryję, a potem zapraszając Ją do Nieba.
Ale przecież, jeśli ktoś na Niebo zasłużył, to tylko Ona. Bo to Maryja, całkowicie przyjęła Boży plan względem siebie.
A jak jest z nami? Czy również bezwarunkowo pokładamy nadzieję w Bogu?
Jak więc postępować, by spotkać sie z Maryją w Niebie? 
Musimy tak jak Ona postawić wszystko na Jezusa.
Musimy tak jak Ona złączyć swoje serce z Jego Miłosiernym Sercem.
Poniżej już … delektować się nagrodą … trafiając do Nieba jak Ona … oto jedyny cel naszego życia na ziemi.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny