Ustanowienie Eucharystii

Ustanowienie eucharystii przez Chrystusa miało miejsce w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Święta Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego katolickiego życia. Nie możemy być katolikami, jeśli nie traktujemy tej nauki jako serca naszej wiary, tak samo jak nie możemy mieć życia w sobie, jeśli nie będziemy uczestniczyć w tej boskiej uczcie. Potrzebujemy Jezusa bardziej niż jedzenia. Piątą tajemnicą światła jest tą, którą człowiek wiary musi spotkać i odkrywać na nowo za każdym razem, gdy uczestniczy w uczcie. Do Eucharystii powinniśmy podchodzić zawsze z entuzjazmem jaki przeżywaliśmy na początku i z wdzięcznością osoby dla której była to ostatnia uczta na tej ziemi.

Ustanowienie Eucharystii tajemnica światła różańca świętego

Święto: Wielki Czwartek

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».  Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

Mt, 26, 26-30

Rozważanie

Ustanowienie Eucharystii jest największym darem, jaki pozostawił wam Jezus – darem, który pomoże wam wieść życie pełne świętości i pokoju. Jest to finał Tajemnic Światła Różańca. i bardzo trafne zakończenie tego nowego zestawu tajemnic różańcowych.

Może się okazać, że pomocne będzie spojrzenie na zdjęcie przedstawiające apostołów i Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Lub nawet posłuchaj muzyki, która pomoże ci przypomnieć sobie tę błogosławioną scenę.

Kiedy Jezus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, oddał swoje ciało uczniom do jedzenia i nakazał im, aby czynili to na Jego pamiątkę. Módlmy się za naszych kapłanów, którzy celebrują Eucharystię, kontynuując mandat Chrystusa, ale czyńmy to sami, bez zgromadzenia. Módlmy się za wszystkich wiernych, aby ten czas, w którym dokonujemy także duchowych komunii pogłębił nasze wdzięczność za Eucharystię, abyśmy nie brali już daru Chrystusa za coś oczywistego.

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, tę dziesiątkę różańca świętego na cześć Twego ustanowienia Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy i prosimy Cię przez tę Tajemnicę i za wstawiennictwem Twojej Świętej Matki, abyśmy otrzymali wieczną miłość, cześć i prawdziwe pragnienie zjednoczenia z Tobą w Eucharystii.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Ustanowienie Eucharystii

Ta medytacja różańcowa koncentruje się na Piątej tajemnicy światła – ustanowieniu Eucharystii. Ta tajemnica sięga sedna wiary katolickiej; że chleb i wino podczas Mszy są rzeczywiście przekształcane w Ciało i Krew Chrystusa. Dla katolików Eucharystia nie jest tylko symbolem, ale w rzeczywistości jest bardzo realną obecnością Jezusa. Konsekracja chleba i wina nie różni się niczym od sytuacji gdy Jezus w ludzkiej postaci wszedł przez drzwi kościoła. A jednak wielu z nas regularnie przyjmuje Jezusa podczas Komunii nie zdając sobie sprawy z ogromu tego daru.