Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Kiedy kończy się wino podczas tego święta w Kanie, to Maryja, matka Jezusa, prosi Go mniej więcej, aby zamienił wodę w wino. W tym pierwszym publicznym cudzie Jezus zamienia wodę, której wymagały sztywne żydowskie rytuały ablucji, w najlepsze wino do picia dla uczestników uczty. Jezus czyni to w czasie radości, w chwili publicznego wyznania miłości między mężczyzną i kobietą oraz ich zamiaru bycia częścią społeczeństwa, mając własne dzieci, oddając się sobie na całe życie. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej i symbolika przemiany tej zwykłej ablucyjnej wody, przechowywanej w banalnych kamiennych stągwiach, w najlepszy rodzaj wina do napędzenia bankietu jest dość głęboka.

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Ewangelia wg św. Jana 2, 1-12

Rozważanie

Impreza na której znajduje się Jezus Chrystus i Maryja jest już w pełni zaawansowana. Wszyscy goście dobrze się bawią. Informacja o tym że brakuje wina paraliżuje wszystkich w tym parę młodą. Jezus pełen spokoju siedzi za stołem, natomiast Maryja jest zaniepokojona. Troskliwie spogląda raz na gości a raz na parę młodą. Odczucie braku i zaskoczenia sytuacją jest obecne i nie pozwala myśleć o radości młodych. Serce Maryi pragnie by zaspokoić ten głód ten brak który może zamienić radość wesela w rozpacz i rozczarowanie. Ona wierzy i jest w pełni przekonana, że jeżeli Ona Jego poprosi by temu zaradzil to On tego dokona bo On jedyny może wszystko czego tylko zapragnie.

I Ty Bracie możesz doświadczyć tej Tajemnicy jeśli uwierzysz że jeśli zwrócisz się do Maryi Ona wszystkim się zajmie.

Maryjo zajmij się wszystkimi moimi brakami bo tylko przez Ciebie Jezus może je wypełnić!

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Jezus prosi, aby religijne i antropocentryczne dzbany na wodę zostały odwrócone, aby można je było wykorzystać do czegoś znacznie lepszego, wszystko w kontekście powściągliwości naszych apetytów. To oznacza początek służby Jezusa i w atmosferze radości i szczęścia, kontrastuje to z bardziej purytańską interpretacją religijnego samozaparcia.