Tajemnice światła różańca świętego

Różaniec nazywany jest syntezą lub kompendium Ewangelii, tajemnice światła sprawiają, że Różaniec jest jeszcze pełniejszy. Tajemnice światła różańca świętego pokazują również, że różaniec jest sercem modlitwy chrześcijanina. Jan Paweł II w swoim liście apostolskim na temat różańca podsumowuje jego znaczenie tymi słowami: „Poprzez różaniec lud chrześcijański zasiada w szkole Maryi i jest prowadzony do kontemplacji piękna oblicza Chrystusa i do doświadczenia głębi Jego miłości. „

Tajemnice światła różańca świętego​ Ustanowienie eucharystii

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Potem Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan, aby przejść chrzest od Jana. Ale Jan nieprzyjaciel Go powstrzymać, mówiąc: „Potrzebuję chrztu od Ciebie, a ty przychodzisz do mnie?”

Jezus odpowiedział: „Niech tak będzie teraz wypada nam to uczynić, aby napisać wszelką sprawiedliwość ”. Wtedy Jan się zgodził.

Gdy tylko Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody. W tym momencie niebo otworzyło się i ujrzał zstępującego Ducha Bożego. A głos z nieba powiedział: „To jest mój Syn, którego miłuję, w Nim mam upodobanie ”(Mt 3,13-17).

Chrzest w Jordanie to przede wszystkim tajemnica światła. Tutaj, gdy zstępuje do wód, niewinny, który stał się „grzechem” za nas (Kor 5, 21), otwierają się niebiosa, a głos Ojca ogłasza Go umiłowanym Synem (Mt 3: 17) , Podczas gdy gdy Duch zstępuje na Niego, aby obdarzyć Go misją, którą ma wypełniać.

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej odbył się ślub. Była tam matka Jezusa, a Jezus i Jego uczniowie również zostali zaproszeni na wesele. Kiedy skończyło się wino, matka Jezusa powiedziała do Niego: „Wina już nie mają”.

„Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto ” Jezus odpowiedział: „Mój czas jeszcze nie nadszedł”. Jego matka powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. W pobliżu stało sześć kamiennych dzbanów na wodę, takich, jakich Żydzi używali do ceremonialnego mycia, każdy o pojemności od dwudziestu do trzydziestu galonów. Jezus powiedział do sług: „Napełnijcie stągwie wodą ” i wypełnili je po brzegi. Następnie powiedział im: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Zrobili to, a gospodarz uczty skosztował wody, która została zamieniona w wino. Nie zdawał sobie sprawy skąd się wzięła chociaż słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli. Następnie wezwał oblubieńca na bok i powiedział: „Wszyscy najpierw przynoszą najlepsze wino, a potem tańsze, gdy goście wypili za dużo, ale najlepsze zachowałeś do tej pory”. Ten pierwszy ze swoich cudownych znaków dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. W ten sposób objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. (J 2,1-12)

Tajemnice światła różańca świętego​ Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Tajemnice światła różańca świętego​ głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Nadszedł czas – powiedział. „Królestwo Boże jest blisko. Pokutujcie i wierzcie w dobrą nowinę!” (Mk 1,15).

Przepowiadanie, przez które Jezus zwiastuje przyjście Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia (Mk 1, 15) i przebacza grzechy wszystkim, którzy zbliżają się do Niego z pokorną ufnością (Mk 2, 3-13; Łk. 7, 47-48): zapoczątkowanie tej posługi miłosierdzia, którą kontynuuje aż do skończenia świata, zwłaszcza przez sakrament pojednania, który powierzył swojemu Kościołowi (J 20, 22-23).

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Około ośmiu dni po tym, jak Jezus to powiedział, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. Kiedy się modlił, wygląd Jego twarzy się zmienił, a Jego ubranie stało się jasne jak błyskawica. Dwóch mężczyzn, Mojżesz i Eliasz, pojawiło się w chwalebnej okazałości, rozmawiając z Jezusem. Mówili o Jego odejściu, które miał wypełnić w Jerozolimie. Piotr i jego towarzysze byli bardzo senni, ale kiedy w pełni się przebudzili, ujrzeli Jego chwałę i dwóch stojących z Nim mężczyzn. Gdy mężczyźni opuszczali Jezusa, Piotr powiedział do Niego: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy schronienia – jedno dla Ciebie, jedno dla Mojżesza i jedno dla Eliasza”. (Nie wiedział, co mówi).
Kiedy mówił pojawiła się chmura i otoczyła ich i bali się, gdy weszli w chmurę. Z obłoku dobiegł głos mówiący: „To jest mój Syn, którego wybrałem; słuchajcie go”. Kiedy przemówił głos, stwierdzili, że Jezus jest sam. Uczniowie zachowali to dla siebie i nikomu w tym czasie nie powiedzieli o tym, co widzieli (Łk 9,28-35).

Tajemnicą światła par excellence jest Przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa jaśnieje z oblicza Chrystusa, gdy Ojciec nakazuje zdumionym Apostołom, aby „Go słuchali” (por. Łk 9, 35 i par.) I przygotowali się na przeżycie z Nim męki, aby przyjść z Nim do radości Zmartwychwstania i życia przemienionego przez Ducha Świętego.

Tajemnice światła różańca świętego​ Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Tajemnice światła różańca świętego​ Ustanowienie eucharystii

Ustanowienie Eucharystii

Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”.
Potem wziął kielich, odmówił dziękczynienie i ofiarował im, a pili z niego wszyscy.

„To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” – powiedział do nich. „Zaprawdę powiadam wam, że z owocu winorośli napiję się ponownie dopiero w dniu, w którym napiję się go ponownie w królestwie Bożym”. (Mk 14, 22-25)

Ostatnią tajemnicą światła jest ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ofiaruje swoje Ciało i Krew jako pokarm pod znakami chleba i wina i daje świadectwo „do końca” swej miłości do ludzkości (J 13, 1), dla której zbawienie złoży Siebie w ofierze.

Tajemince światła różańca świętego

„Różaniec jest księgą niewidomych, w której dusze widzą i odgrywają największy dramat miłości, jaki kiedykolwiek znał świat. Jest to księga prostoty, która wprowadza ich w tajemnice i wiedzę bardziej satysfakcjonującą niż edukacja innych ludzi. Jest to księga osób starszych, których oczy zamykają się na cień tego świata i otwierają się na treść następnego. Siła różańca jest nie do opisania ”. Tajemnice światła różańca świętego.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Jak odmawiać różaniec święty?