kodeks wojownika MARYI

Kodeks Wojownika Maryi
kodeks-wojownika-maryi (4)
Wojownikiem Maryi

jest mężczyzna który:

 • przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich
  i regionalnych spotkań, organizowanych przez Wojowników Maryi
 • przygotował się i został dopuszczony do Pasowania
 • przystąpił do Pasowania odbywającego się na koniec roku formacyjnego
 • prowadzi dalszą formację we wspólnocie wg podanego Kodexu
FORMACJA DUCHOWA

Każdy pasowany Wojownik Maryi, zobowiązany jest:

 • odmawiać codziennie 1 część różańca świętego
 • odbyć 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi oraz dokonać takiego aktu zawierzenia
 • modlić się za kapłanów
 • brać czynny udział w życiu sakramentalnym (spowiedź, Eucharystia, Komunia, Adoracja)
kodeks-wojownika-maryi (1)
Kodeks Wojownika Maryi
 • czynić akty pokutne np. poprzez modlitwę krzyżem, wyrzeczenia
 • uczestniczyć czynnie w życiu wspólnoty i kościoła
 • uczestniczyć w wynagradzających nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca
 • zapoznawać się z: Katechizmem Kościoła Katolickiego, systemem prewencyjnym św. Jana Bosko, materiałami apologetycznymi i propozycjami książek przesłanymi do liderów oraz z modlitwą Puklerz św. Patryka
kodeks-wojownika-maryi (5)

FORMACJA LUDZKA

Każdy pasowany Wojownik Maryi, zobowiązany jest dbać o:
 • budowanie relacji w rodzinie,
 • budowanie relacji we wspólnocie i poza nią,
 • uczestniczyć czynnie w życiu wspólnoty i kościoła,
 • dyscyplinę i rozwój fizyczny, poprzez aktywności (np. sport),
 • dawanie dobrego świadectwa swoja postawą,
 • nie dawanie antyświadectwa poza wspólnotą