Spotkanie ogólnopolskie w Niepokalanowie [08/06/2019] – relacja

W sobotni poranek zebraliśmy się pod naszą „bazą”, czyli Duszpasterstwem Akademickim „Piątka”, i podzieliliśmy się w dostępne auta, aby udać się do Niepokalanowa. Spotkanie w tym miejscu zamykało roczną formację Wojowników, spośród których Ci, którzy wypełnili warunki – uczestnictwa w przynajmniej trzech spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich, a także zdania egzaminu z wiedzy o Maryi, mogli wyposażyć się w miecze i przystąpić do uroczystego pasowania.

Z naszej wspólnoty tego zaszczytu dostąpiło w tym dniu 9 członków, spośród ogólnej liczby 114 pasowanych z całej Polski. Pasowanie miało miejsce po Mszy Świętej, którą poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa oraz pierwsza część konferencji o. Dominika Chmielewskiego. W drugiej części spotkania duszpasterz naszej ogólnopolskiej formacji kontynuował zagadnienia związane z wiernością, uważnym przeciwstawianiu się zdradzie i pielęgnowaniem czystości, zwłaszcza ze względu na nasilony czas pokus podsyłanych przez szatana w okresie letnim. Wszystko to ma również swoje uzasadnienie w dojrzewaniu do męskości, a co za tym idzie odpowiedzialności za nasze kobiety, rodziny i siebie samych. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie której też leżeliśmy krzyżem w intencji wynagradzającej, zostaliśmy pobłogosławieni i rozesłani.

Kolejne spotkanie ogólnopolskie odbędzie się we wrześniu, o czym będziemy w tym miejscu informować.